Ngày 21/12/2020, Chi đoàn trường mầm non Số 6 chung tay hỗ trợ nông dân tỉnh Gia Lai tiêu thụ nông sản.