A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ giáo viên, nhân viên trường mầm non Số 6 tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè 2021

Ngày 25/8/2021, Quận ủy Ba Đình đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2021 cho đội ngũ CBQL, Giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn quận. Đồng chí Hoàng Ngọc Sáu - Quận ủy viên, trưởng ban tuyên giáo quận ủy trực tiếp giảng viên cho lớp học. BGH nhà trường xin giới thiệu các nội dung cơ bản nhất của buổi tập huấn.

https://youtu.be/Dh8rzBn-TXA

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, căn cứ Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quận ủy xây dựng Chương trình số 16-CTr/QU ngày 17/6/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ quận.

Chương trình hành động gồm mục tiêu tổng quát, 145 chỉ tiêu, 9 định hướng, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá, 12 nhiệm vụ và giải pháp xây dựng quận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - 2031, đi kèm với đó là 55 đề án, kế hoạch cụ thể hóa chương trình.

Cuối buổi bồi dưỡng, 100% CBGVNV nhà trường đã tham gia làm bài thu hoạch qua phần mềm ứng dụng Google Forms đúng theo yêu cầu của Ban tổ chức lớp học.

Một số hình ảnh CBGVNV nhà trường tham gia lớp bồi dưỡng:


Tổng số điểm của bài viết là: 228 trong 49 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 30
Tháng trước : 2.296